Volume 9 Supplement S
September 2013

Volume 9 Supplement S

Innovations / Novel technologies

JenaValve – transfemoral technology
September 15, 2013 | 10.4244/EIJV9SSA20
Transcatheter mitral valve repair
September 15, 2013 | 10.4244/EIJV9SSA25